shock

Een dier in shock heeft bleke slijmvliezen, koude oren/voeten, een snelle hartslag en/of bewustzijnsvermindering. Shock is een zeer gevaarlijke toestand die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In eerste instantie wordt dit meestal gedaan door het geven van grote hoeveelheden infuus (behalve bij hartproblemen). Tevens dient de oorzaak van de shock zo snel mogelijk te worden opgespoord en behandeld.

Op uitzonderingsgevallen na, is er bij shock geen indicatie voor prednisolon (en vergelijkbare medicijnen).