Botulisme bij de hond

Botulisme wordt veroorzaakt door hetzelfde gif dat wordt gebruikt bij een Botox behandeling. Het gif zorgt voor een blokkade van de signaaloverdracht van zenuw naar spier. Een dier dat te veel gif binnenkrijgt, raakt verlamd. 

Honden besmetten zich vooral door het eten van vissen en watervogels, die aan botulisme overleden zijn. Ook door het drinken van besmet water kan een dier ziek worden. 

De ziekte wordt met name in de warme maanden gezien.

botulisme geeft verlammingsverschijnselen
Botulisme geeft verlammingsverschijnselen
 

Botulisme symptomen

De eerste verschijnselen worden meestal na een halve dag tot drie dagen zichtbaar. Het kan 2 tot 8 dagen duren tot de problemen maximaal zijn. 
 • Misselijkheid
 • Overgeven en diarree
 • Moeheid, algehele zwakte
 • Stijf lopen
 • Spierslapte, verlamming
 • Problemen met poepen en plassen
 • Uitdroging > overlijden
 • Moeite met ademen > overlijden

Komt Botulisme veel voor?

Paarden en koeien zijn gevoeliger voor deze aandoening dan de hond en kat. Ook mensen kunnen Botulisme krijgen. Baby's kunnen zich besmetten door het eten van honing (infantiel botulisme).

Honden zijn weinig gevoelig voor botulisme. De ziekte wordt slechts enkele keren per jaar gezien.

Bij katten is de ziekte een zeldzaamheid. 
 

Diagnose van Botulisme bij de hond

De diagnose wordt gesteld op basis van lichamelijk onderzoek en het verhaal van de eigenaar. 
 • Het dier heeft last van spierzwakte of is verlamd
 • De reflexen (zoals kniepeesreflex) zijn afwezig
 • Het gevoel van het dier is onveranderd
 • Dieren met botulisme hebben geen koorts
De ziekte lijkt sterk op polyradiculoneuropathie. Ook kan de ziekte verward worden met myasthenia gravis
 

Behandeling van botulisme bij de hond

Als een hond heeft gegeten aan een vissen- of eendenkadaver, maar nog geen symptomen heeft, proberen wij het (eventuele) gif te verminderen door het dier te laten braken, de maag te spoelen, het dier Norit te geven en te laxeren.

Honden met klinische verschijnselen van botulisme moeten wij verplegen, tot ze zelf weer kunnen drinken en eten. Om doorligplekken te voorkomen, moeten wij de hond regelmatig (minimaal elke 4 uur) omleggen. Wij voorkomen uitdroging door infuus te geven.
 

Prognose van Botulisme bij de hond

De prognose is afhankelijk van de hoeveelheid gif die de hond heeft opgenomen. De meeste dieren herstellen in 2-3 weken volledig. 
 

Leestips  

Anderen die deze pagina lazen, waren ook geïnteresseerd in:

Deel deze pagina