Wat doen wij?

Afhankelijk van de aard van de klachten van uw dier, kunt u terecht op de De baliemedewerkster met wie u de afspraak maakt, zorgt dat uw dier op de juiste plek terecht komt.

 

Het eerste consult

Voor een eerste consult trekken we een half uur tot een uur uit. Om de -vaak lange en ingewikkelde- ziektegeschiedenis zo goed mogelijk in kaart te brengen, vragen wij u bij het eerste consult om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Wij bespreken de ziektegeschiedenis met u en we onderzoeken uw dier. Hierna volgen meestal direct enkele aanvullende onderzoeken. Met deze informatie maken we een plan van aanpak. Wij bespreken dit plan met u en samen besluiten we hoe verder te gaan.Ook uw dierenarts ontvangt altijd bericht over onze  bevindingen.Vervolgonderzoek

In het plan dat we samen met u maken, beslissen we welk aanvullend onderzoek er eventueel nodig is. Soms moeten we  bepaalde onderzoeken herhalen die ook al door uw eigen dierenarts zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat na verloop van tijd de situatie veranderd kan zijn, of omdat de uitslag van het onderzoek niet helemaal duidelijk was. De onderzoeken worden meestal niet allemaal tegelijkertijd gedaan; dan zou immers het grootste deel van het onderzoek voor niks zijn. Daarom zijn er vaak enkele vervolgconsulten nodig om tot een goede diagnose te komen. Hiervoor reserveren we een half uur, tenzij van te voren bekend is dat we tijdrovende ingrepen (zoals een allergietest of het nemen van huidbiopten) moeten uitvoeren.
 


Begeleiding tijdens behandeling

Als eenmaal duidelijk is wat de oorzaak van de huidklachten is, maken we een behandelplan. Sommige huidziekten vragen langdurige of zelfs levenslange behandeling zoals de 
behandeling van honden met atopie. De dermatoloog  is de aangewezen persoon om de eigenaar en de patiënt hierbij te begeleiden. Gelukkig kunnen we voor de meeste dieren een goede oplossing voor de huidproblemen vinden.
 


Tarieven

Het tarief van de dermatoloog hangt af van wat er precies tijdens het consult wordt gedaan. Er wordt altijd een basis gerekend in de vorm van een consult tarief.
Daarnaast worden aparte bedragen gerekend voor de diverse onderzoeken. De prijzen voor deze onderzoeken lopen uiteen van ongeveer twintig euro (zoals microscopisch onderzoek van een huidafkrabsel) tot enkele honderden euro’s (bijvoorbeeld uitgebreid allergieonderzoek). Naast een tarief voor consult en onderzoek, moet u ook rekening houden met eventuele kosten voor medicijnen.

Omdat het eerste consult bij de dermatoloog relatief lang duurt, geldt hiervoor een speciaal tarief: het intake consult. Voor de volgende consulten wordt een standaard consult berekend, het tarief hiervoor ligt lager dan dat van het intake consult. Het orenconsult heeft een eigen tarief. Wanneer er duurdere onderzoeken worden gepland, bespreken wij dit van te voren met u. U kunt natuurlijk ook altijd zelf tijdens het consult informeren naar de kosten.

Deel deze pagina