Onderzoek bij artrose kat

Het lastige van artrose bij de kat is dat katten vaak geen specifieke klachten vertonen. Dat maakt het stellen van de diagnose artrose bij de kat dan ook moeilijk, veel eigenaren weten simpelweg niet dat hun kat pijn heeft. 

Opvallend voor katten met artrose zijn gedragsveranderingen. De katten zijn vaak minder actief en kunnen minder goed springen en traplopen dan vroeger. We ontwikkelden de Katten artrose test om katten eigenaren te helpen pijn bij hun kat te herkennen. Na een volledig onderzoek kan de dierenarts samen met de eigenaar de juiste behandeling voor artrose gaan bepalen. 


 

Een nieuwe kijk op artrose bij de kat

Omdat de kat met artrose geen overduidelijke symptomen maar vooral gedragsveranderingen vertoont moeten we als dierenartsen en assistenten samen met de eigenaar het gedrag gaan analyseren. De Artrosepoli ontwikkelde hiervoor een katten artrose test

De Katten artrose test
De katten eigenaar vult de online katten artrose test in met een aantal vragen over veranderingen in het gedrag van de kat. Onder andere de bewegelijkheid, activiteit, vachtverzorging en temperatment van de kat worden beoordeeld. De katten eigenaar kan de resultaten van de test naar zichzelf laten mailen en ook de eigen dierenarts kan de score toegestuurd krijgen. Als blijkt dat de kat last heeft van artrose kan daarna gestart worden met de behandeling door een dierenarts. 

Door het invullen van de test voor en na het starten van een artrose therapie zien we in hoeverre de therapie aanslaat. 

Omdat artrose vooral een probleem is bij de oudere kat, adviseren wij dat de eigenaar elke keer op de jaarlijkse gezondheidscontrole en entingen bij hun eigen dierenarts de test in vult. Blijkt uit de resultaten dat de kat sneller achteruit gaat dan verwacht op basis van de leeftijd dan is er een reden om te vermoeden dat de kat lijdt aan artrose en kan begonnen worden met een therapie. Bent u dierenarts? U kunt via uw eigen website katteneigenaren wijzen op de katten artrose test. Speciaal hiervoor hebben we bovenstaande button ontworpen. Download hier de handleiding waarmee u de button eenvoudig op uw website kunt plaatsen.

De stappenteller voor de kat
Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de moderne techniek om de behandeling van katten met artrose te beoordelen. Hierbij monteren we een klein apparaatje aan de halsband van de kat. Het apparaat registreert de beweging van de kat en slaat dit op in zijn geheugen.

Door het apparaatje uit te laten lezen krijgen we dan informatie over hoe vaak en kat nu werkelijk beweegt over een bepaalde periode. Vergelijken we de gegevens van voor en na een artrosebehandeling, dan krijgen we een indruk van het succes van de behandeling. Deze moderne techniek blijkt nog betrouwbaarder dan het gebruik van vragen aan de eigenaar.  


Het onderzoek

Eenmaal bij de dierenarts is het heel belangrijk voor het onderzoek dat de kat niet gestrest is. In feite is elke kat dat al als hij in een kattenmand naar de dierenarts moet. Het is dus aan uw dierenarts om hier op in meer of mindere mate op te anticiperen. Een dierenartsenpraktijk die de adviezen volgt van de 'cat friendly practice' houdt rekening met de eigenschappen van katten. 


Voorbeelden van aanpassingen in een cat friendly practice

Een rustige onderzoekskamer, eventueel voorzien van rustgevende feromonen kan het stressniveau van de kat verminderen. Meestal probeert de dierenarts een indruk te krijgen van het loopgedrag van de kat. Dit blijkt vaak lastig, katten willen niet lopen of springen in een onderzoekskamer. Door adrenaline en bedreigde situatie laten ze hun zwakte niet zien en lijkt er niets aan de hand zijn. Normaal lopen doen ze ook vaak niet meer maar ze gaan over tot buiksluipen. Omdat katten het liefst vluchten richting een verstopplek kan er van dat moment gebruik gemaakt worden om zijn manier van lopen te evalueren. Het kan raadzaam zijn het lopen van uw kat, zeker als dat afwijkend is, van te voren vast te leggen op een met de telefoon gemaakt filmpje. Geen uren durende filmpjes maar een korte film waar duidelijk het afwijkende lopen op zichtbaar is. Dergelijk videomateriaal is zeer waardevol voor de dierenarts.
 
Vervolgens moeten we uw kat lichamelijk onderzoeken. Het beste kan dat gedaan worden in zittende houding, zonder uw kat te veel stress aan te doen. In een zijligging brengen zoals bij een hond vaak gedaan wordt zal vaak al tot gevolg hebben dat uw kat niet meer wil mee werken. Iets dat het onderzoek nog lastiger maakt is het feit dat katten echt kunnen ontploffen als je als dierenarts op een pijnlijke plek aankomt bij het onderzoek. Het uitvoeren van de rest van het onderzoek is dan vaak niet meer mogelijk. Waardoor mogelijk andere afwijkingen niet opgemerkt worden. Een rustperiode inlassen maakt een tweede poging soms toch mogelijk.
 

De afwijkingen die aangetroffen worden bij een gewricht met artrose zijn redelijk vergelijkbaar als bij alle andere diersoorten. Pijn bij maximaal buigen en strekken. Het niet goed kunnen buigen en strekken van het gewricht. Het zanderig/krakend gevoel (crepitus) zoals te voelen is bij artrose bij de hond wordt bij de kat vrijwel nooit waargenomen.
 

De waarde van röntgenfoto's bij artrose

Om te komen tot de diagnose ‘artrose’ moeten diverse andere aandoeningen worden uitgesloten en zal de dierenarts moeten zoeken naar afwijkingen die passen bij artrose.
 
Het blijkt dat de mate van veranderingen van het gewricht die we op de röntgenfoto zien niet overeen komen met de klinische klachten. Om het nog ingewikkelder te maken hebben katten soms wel artrose maar dan zonder afwijkingen op de röntgenfoto. Afhankelijk van het onderzoek gedaan bij de kat blijkt 22-92 % van de onderzochte katten artrose heeft. Er zit veel verschil tussen deze onderzoeken. Er is bijvoorbeeld per onderzoek een andere leeftijd van de onderzoeksgroep katten, terwijl artrose toch echt een ziekte lijkt van de oudere kat (10 jaar en ouder).
 
Kortom - een röntgenfoto geeft vaak wel uitsluitsel over het wel of niet bestaan van artrose bij uw kat, maar niet ältijd. 
 

Bloed- en ander onderzoek

Omdat katten op leeftijd vaak ook andere aandoeningen onder de leden hebben is het noodzakelijk dat al voor wordt begonnen met een behandeling van artrose uw dierenarts een bloed onderzoek doet naar nierfunctie, suikerziekte en schildklierfunctie. Ook is het wenselijk de bloeddruk te laten bepalen.

Alle problemen die zo aan het licht komen hebben invloed op de behandeling van uw kat.
 

Leestips

Andere mensen die dit artikel lazen, waren ook geïnteresseerd in:
auteur: Roelof Maarschalkerweerd, Specialist Chirurgie der gezelschapsdieren, Orthopeed

Deel deze pagina