Diensten

Wat kunt u verwachten van uw bezoek bij de dierenarts orthopeed? 

De meeste dieren komen na hun doorverwijzing op consult bij een van onze dierenartsen. Als er verder onderzoek nodig is, streven we ernaar om dit gelijk diezelfde dag te doen. Het gaat dan vaak om röntgenonderzoek of een CT-scan (ofwel beeldvorming). Als de diagnose is gesteld, maken we in overleg met u een behandelplan. 
 

Consult

Nadat uw dierenarts heeft vastgesteld dat u voor de diagnose of behandeling naar de orthopeed moet, maakt u telefonisch een afspraak voor het consult. Uw dierenarts geeft u een verwijsbrief mee met alle gegevens van uw dier. Soms is telefonisch overleg tussen uw dierenarts en ons voldoende. Voor een spoedverwijzing geldt een ander protocol.

Sommige onderzoeken moeten onder verdoving plaatsvinden. Wij raden daarom met klem aan om uw huisdier nuchter te houden. Dat betekent dat uw huisdier niet meer mag eten na 18.00 op de dag voorafgaand aan de dag van het onderzoek. Water drinken mag nog wel.

Wij streven ernaar om tijdens het consult alle benodigde onderzoeken direct uit te voeren.
  • U bespreekt de klachten van uw hond of kat met ons;
  • De dierenarts doet een lichamelijk onderzoek van het dier;
  • Afhankelijk van de bevindingen doen we aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een  digitale röntgen foto, een CT scan of bloedonderzoek);
  • Wij bespreken de behandelingsmogelijkheden en stellen samen met u het behandelplan op;
  • Indien nodig maken we met u een vervolgafspraak voor een operatie of controle;
  • Wij sturen uw dierenarts een schriftelijk bericht over de behandeling.
 

Operatie

Vaak blijkt uit het onderzoek dat de hond of kat het beste geholpen is met een operatie. Op de dag van de operatie moet uw dier nuchter zijn. Dat betekent dat uw huisdier niet meer mag eten na 18.00 uur op de dag voor de operatiedag. Water drinken mag nog wel. Als uw hond geopereerd wordt, mag u bij uw huisdier blijven tot deze slaapt. Bij de operatie van uw kat, vragen wij u meestal hem of haar op de dag van de operatie ’s ochtends te brengen.

Ons anesthesie team maakt in overleg met de chirurg een anesthesieplan, aangepast op de operatie en de gezondheid, de leeftijd en het ras van uw hond of kat. Uw huisdier wordt onder anesthesie gebracht in de voorbereidingskamer en voorzien van bewakingsapparatuur. We scheren het te opereren gebied en brengen uw dier naar een van de operatiekamers.

De chirurg opereert uw hond of kat, waarbij meestal één of twee paraveterinairen aanwezig zijn om te assisteren. Als u het leuk vindt, kunt u de operatie bekijken door de ramen van de uitslaapkamer. Als u niet blijft om te kijken, bellen we u als het einde van de operatie in zicht is, zodat u weer bij uw hond of kat kunt zijn als deze wakker wordt. Zo heeft uw dier het idee dat u niet weg bent geweest. Als uw dier goed wakker is, mag hij of zij mee naar huis. U krijgt precies te horen hoe de operatie is verlopen en instructies over de nazorg. Uw dierenarts krijgt vervolgens schriftelijk bericht hoe dit alles is verlopen.

Maak vast kennis met het orthopedie team of zoek meer informatie over de klachten van uw dier in de symptoomchecker
 

Röntgen en CT-scan

Met het digitale röntgensysteem zijn de foto’s van uw huisdier snel klaar en van een goede kwaliteit. Al het beeldmateriaal, zoals röntgenfoto’s of CT-scans, zijn bij elkaar opgeslagen in het digitaal systeem. Daardoor kunnen we de beelden goed met elkaar vergelijken, bijvoorbeeld vóór en na de operatie. U kunt de röntgenfoto van uw huisdier meekrijgen op CD-rom. 

Soms is een afwijking beter in beeld te brengen door middel van een CT scan. Een CT scan maakt ook gebruik van röntgenstralen, maar na het nemen van meerdere foto's (de röntgenbuis draait om de patiënt heen, de patiënt gaat door een tunneltje) maakt een computer van deze opnames dwarsdoorsneden en/of drie-dimensionale reconstructies. De verkregen informatie is gedetailleerder en kleinere structuren kunnen in beeld worden gebracht dan bij een enkele röntgenfoto.

Voor het maken van een CT scan moet de patiënt onder narcose. Bij het maken van een röntgenfoto is dit zelden nodig.
 

Orthopedisch spoedgeval

Is er volgens u of uw dierenarts sprake van een spoedgeval waarbij acute zorg noodzakelijk is, dan is het belangrijk dat uw dierenarts zelf contact met ons opneemt.

Een orthopedisch spoedgeval is bijvoorbeeld een beenbreuk, verlamming of ongeluk. Uit het overleg tussen de dierenarts en onze dierenorthopeed blijkt welke behandeling noodzakelijk is en wanneer deze plaats kan vinden bij ons in de dierenkliniek.
Tijdens dit overleg geven wij een eerste schatting van de prognose van de behandeling en de kosten. 

Leestips

Deel deze pagina