Tarieven internist

​De kosten van een internistisch consult zijn €92,-
De kosten van het aanvullend onderzoek kunnen variëren.

Tijdens het maken van een afspraak kunt u om een kostenschatting vragen.

Tijdens het consult, na het maken van het plan, kan de internist u vertellen wat de exacte kosten zijn. ​

Algemene voorwaarden

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 02/192
 

Lees meer

over de afdeling interne geneeskunde