Tarieven internist

Voor een kostenoverzicht van een internistisch consult of aanvullend onderzoek kunt u contact opnemen met onze receptionisten via 0207400600. Of vraag tijdens het maken van een afspraak om een kostenschatting.

Tijdens het consult, na het maken van het plan, kan de internist u vertellen wat de exacte kosten zijn. ​

Algemene voorwaarden

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 02/192
 

Lees meer

over de afdeling interne geneeskunde